home Nieuws Reorganisaties en de rol van de or

Reorganisaties en de rol van de or

Of het nu een interne of externe oorzaak heeft reorganisaties, herindelingen, herstructureringen, modernisering of hoe het ook genoemd wordt, gaat altijd gepaard met veranderingen en voor werknemers veelal onzekerheid.

Het betekent ook werk aan de winkel voor de (c)or. De (c)or heeft adviesrecht als er sprake is van een voorgenomen besluit tot een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming of in de verdeling van bevoegdheden (vgl. artikel 25 lid 1e WOR).

Om de nadelige gevolgen van een reorganisatie voor individuele werknemers zoveel mogelijk te beperken, is vaak met de vakbonden een Sociaal Plan overeengekomen. In een dergelijk Sociaal Plan worden afspraken gemaakt over hoe de gevolgen van de organisatiewijzigingen opgevangen moeten worden.

Ingrijpende reorganisaties zijn voor ondernemingsraden soms lastige materie. In het Sociaal Plan komen termen aan de orde zoals afspiegeling, passende, vervallen en/of gewijzigde functies en nog veel meer.

Joost van Mierlo van De Voort Advocaten| Mediators zal daarom voor de bij het MNO aangesloten onderneminsgraden een (inter-)actieve workshop verzorgen over hoe (arbeidsrechtelijk) om te gaan met (grote) reorganisaties. In de workshop gaan de (c)or'n, na een inleiding, zelf aan de slag.

De bijeenkomst vindt plaats maandagmiddag 2 september met daarna afsluitend een drankje om met elkaar verder van gedachten te wisselen.