home Nieuws OR meer invloed op beloningsbeleid

OR meer invloed op beloningsbeleid

De ondernemingsraad maar ook aandeelhouders krijgen meer invloed op het beloningsbeleid bij beursgenoteerde bedrijven. De Eerste Kamer stemde onlangs in met een wetsvoorstel dat dit regelt.

Het aangenomen wetvoorstel is de Nederlandse implementatie van een EU-richtlijn die de OR en de aandeelhouders meer invloed op de salarisverhogingen van bestuurders geeft.

Eerder ging de Tweede Kamer al akkoord met het voorstel. De wet moet de stijging van de beloningen van topbestuurders en de scheefgroei in de verhouding met beloning van de werkvloer beperken. Concreet betekent het dat als de raad van commissarissen, daarin geadviseerd door zijn remuneratiecommissie, een voorstel doet aan de aandeelhoudervergadering voor de beloning of arbeidsvoorwaarden van de top dat de or daarover een advies uitbrengt. Het advies van de ondernemingsraad wordt ook aan de aandeelhoudersvergadering kenbaar gemaakt en de voorzitter van de or kan in de vergadering van de aandeelhouders zijn advies toelichten. Indien het advies niet of niet geheel wordt gevolgd door de raad van commissarissen moet bovendien een schriftelijke onderbouwing voor het afwijken van het advies aangeboden worden aan de aandeelhoudersvergadering.

Ook de invloed van de aandeelhouders wordt ook vergroot: 75% van de aandeelhouders moet akkoord gaan met het beloningsbeleid. Tot nu toe was een meerderheid van 50% plus één akkoord voldoende. Ook dienen zij teminste 4x per jaar geïnfomeerd te worden over het beloningsbeleid.

De Tweede Kamer bepaalde verder dat commissarissen met versterkt voordrachtsrecht in de raad van commissarissen benoemd door de ondernemingsraad deel uitmaken van de renumeratiecommissie. Op deze manier wordt indirect, via verbreding van de zogenaamde venootschappelijk medezeggenschap, de invloed van de or groter op het beloningsbeleid.

Het MNO is blij met deze aanpassingen eerder sprak het MNO zich al uit als voorstander van meer invloed voor de medezeggenschap op het beloningsbeleid in de top van de onderneming.