home Nieuws MNO spreekt zich uit voor afkoelingsperiode

MNO spreekt zich uit voor afkoelingsperiode

Via een internetconsulatie heeft het ministerie van economische zaken onderzocht of een afkoelingsperiode bij o.a. overnames draagvlak heeft. Deze zogenaamde bedenktijd is, onder condities, in te roepen wanneer een aandeelhouder het ontslag van een bestuurder of commissaris voorstelt of ingeval een (vijandig) overnamebod wordt aangekondigd. Het bestuur van een beursvennootschap kan daardoor meer tijd en rust claimen voor de inventarisatie van de effecten en een betere afweging van de belangen van de directbetrokkenen.

Het MNO vindt dit een goed plan. Ook voor de ondernemingsraad zou extra bedenktijd een verlichting van zijn werk in een dergelijk bedrijfskritische fase betekenen. Vertegenwoordigders van aandeelhouders hebben zich tegen het voorstel gekeerd.

Het MNO heeftwel aangeven dat niet alleen de raad van commissarissen met het inroepen van bedenktijd eens zal moeten zijn (zoals voorgesteld) maar ook de ondernemingsraad.

Met de extra tijd wordt een zorgvuldige afweging van de effecten voor de verschillende betrokkenen door de or mogelijk gemaakt en kunnen ook alternatieve oplossingen beter onderzocht worden. In een dergelijke ingrijpende fase wordt zo bovendien een zorgvuldig overleg binnen de driehoek ondernemingsbestuur, raad van commissarissen en de or met extra tijd gefaciliteerd.

Bij de benoeming of ontslag van een bestuurder moet de or vanuit de WOR een advies kunnen uitbrengen en op een wezenlijke wijze invloed op het besluit kunnen uitoefenen. Dat vraagt tijd. Hetzelfde geldt voor benoeming of ontslag van een toezichthouder.

De uitbreiding van de rechten en bevoegdheden van de aandeelhouders lopen aleen tijdje niet in de pas met de uitbreiding van de rechten van de ondernemingsraad. Zo heeft de wetgever de ondernemingsraad geen directe toegang gegeven tot het enquêterecht om zelf een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken binnen de onderneming. Activistisch aandeelhouderschap zou zo door de ondernemingsraad mogelijk voorkomen kunnen worden.

Het MNO wacht af hoe de definitieve wetgeving uit gaat zien. Lees hier de reactie van het MNO op consultatie.