home Nieuws MNO onderschrijft 'recht op onbereikbaarheid'!

MNO onderschrijft 'recht op onbereikbaarheid'!

Het MNO heeft positief gereageerd op een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten om het recht voor de werknemer op onbereikbaarheid mogelijk te maken. Iedereen moet kunnen genieten van een ongestoorde vrije tijd, die hij of zij naar eigen inzicht kan invullen, niet alleen om te herstellen, maar ook om weer op te laden en weer fit en uitgerust aan het werk te gaan.

Zoals verkeer en mobiele communicatiemiddelen niet goed samengaan is dat ook met vrije tijd en de bereikbaarheid voor de werkgever het geval: het kan tot ongelukken en schade leiden.

Natuurlijk is het in eerste instantie eenieders eigen verantwoordelijkheid en keuze is om bereikbaar te zijn. Als je mobiele telefoon door je werkgever is verstrekt lijkt daarin echter de onuitgesproken verwachting te zitten dat je ook op berichten reageert. Veel werknemers zullen daar goed mee kunnen omgaan. Er zijn in elk onderneming echter altijd kwetsbare groepen (zoals jonge) werknemers die minder mondig zijn of die zich in een meer afhankelijke positie bevinden, omdat ze een proeftijd of flexibel contract hebben en zich nog willen of moeten ‘bewijzen’. Daarom vindt het MNO het goed om bereikbaarheid en de grenzen daarvan bespreekbaar te maken. Daarmee is zowel de werknemer als de ondernemer gebaat.

Door dit, zoals voorgesteld, expliciet op te nemen in de risico- inventarisatie en –evaluatie (RI&E) krijgt de or een rol in de bewaking daarvan die ook uitstekend bij de medezeggenschap past.

Lees hier de reactie van het MNO op de consultatie.