home Nieuws Medezeggenschap aan vernieuwing en innovatie toe? Feit of hype?

Medezeggenschap aan vernieuwing en innovatie toe? Feit of hype?

Medezeggenschap aan vernieuwing en innovatie toe? Feit of hype?

Steeds meer ondernemingsraden zijn bezig met hun medezeggenschapsstructuur. De Mz structuur sluit niet meer aan op de bedrijfs/zeggenschapstructuur, het contact met de ‘achterban’ lijkt verloren en de representativiteits-discussie laait weer op. Er is een constante roep om de medezeggenschap ‘klaar te maken voor de toekomst’. Maar wat is dat en is het wel nodig? Waar loopt de Mz tegenaan en hoe komt dat? Is het van tijdelijke aard of zit er een structureel probleem achter zoals relatie met de bestuurder, cultuur van de organisatie, veranderde verwachtingen van de achterban, etc..

In de kwartaalvergadering van 3 december wil het MNO de problematiek verkennen. De voorzitter van het MNO zal aan de hand van een eerder MNO onderzoek "Medezeggenschap een wereld te winnen" uit 2009 en de stand van zaken Mz in de BV NL het thema inleiden. Bob Vermaak vertelt daarna over 'Wat er verandert in de Mz en waarom' vanuit zijn praktijk als directeur e-Democracy en Wiekiesjij? Hij licht dit toe vanuit zijn perspectief en ervaring bij diverse projecten bij o.a. het Openbaar Ministerie, de politie en Talma Borgh.

Vanuit de de medezeggenschapspraktijk legt Ralph van Mulken voorzitter or Océ uit waarom de or van Océ zich met dit thema bezighoudt, wat de door hun gekozen stappen zijn en of zij erin geslaagd zijn. Daarna zal Dick Termond samen met de aanwezigen de vraag beantwoorden 'Hoezo moderne medezeggenschap, is er een probleem dan'? Hij zal dat doen m.b.v. filmpjes - anekdotes - praatjes - resultaten - doordenken - ontdekken waarbij de aanwezigen nadrukkelijk betrokken zullen worden. Hij zal het o.a. hebben over de 2 grote indicatoren om te moderniseren, dat er toch wel 1 groot probleem moet zijn om te moderniseren en de 5 onverbiddelijke condities om te kunnen moderniseren. Lees meer daarover in de agenda. Voor de aanwezigen is er een gedrukt exemplaar 'Handboek Moderne Medezeggenschap', dat je vers van de pers cadeau krijgt.

Ook geÏnteresseerd: neem contact op met het MNO secretariaat.