home Nieuws Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Nieuwe regels, een nieuw gesprek?

Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Nieuwe regels, een nieuw gesprek?

‘Maatschappelijke verantwoordelijkheid: nieuwe regels, een nieuw gesprek?’

Op 12 december organiseert de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG), waaraan ook het MNO deelneemt een congres. Thema dit jaar is maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van instellingen en ondernemingen komt steeds meer in de schijnwerpers. Nieuwe regels zetten onderwerpen als het (top)beloningsbeleid en laagdrempelige en duurzame arbeid op de gezamenlijke agenda van bestuurders, toezichthouders en ondernemingsraden. Maar regels bieden alleen een opstap voor het aangaan van (ook ethische) vraagstukken waar de Governance voor staat.

Actief in de profit- of non-profit sector: de relatie met de samenleving en het actief toetsen van besluiten op de maatschappelijke verantwoordelijkheid vragen steeds meer en meer aandacht.

Tijdens deze middag zullen Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en Camiel Selker, medeoprichter en partner van Focus Orange en co-auteur van het boek “Bovenbazen” hun kennis en observaties met delen.

Na het plenaire gedeelte zijn er een aantal interactieve workshops. WissemaGroup verzorgt samen met De Voort Advocaten een workshop over topbeloning, bonussen en vertrekregelingen met als centrale vraag: hoe verhoudt de rol van de Medezeggenschap bij het topbeloningsbeleid zich tot de taak van het toezicht?

Geïnteresseerd geraakt: inschrijven kan via deze link !