home Nieuws Diversiteit en inclusiviteit. Welk voorbeeld geeft de governance driehoek?

Diversiteit en inclusiviteit. Welk voorbeeld geeft de governance driehoek?

Op 11 december houdt de Alliantie Medezeggenschap en Governance zijn vijfde congres, en eerste lustrum, bij de SER in Den Haag. De Alliantie zet zich in voor het verbeteren van de samenwerking in de governance driehoek tussen bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad. Die samenwerking kan veel betekenen voor de toekomstgerichtheid, wendbaarheid en besluitvaardigheid van de organisatie.

Thema dit jaar is diversiteit en inclusiviteit. Rond dit onderwerp is het zorgvuldig laveren tussen politieke correctheid, sociale wenselijkheid en inherente cognitieve, psychologische en sociale zwakten van de mens. Niet zulke makkelijke thema's voor de governance driehoek dus, maar wel cruciaal voor de aantrekkingskracht van de organisatie op klanten en op de arbeidsmarkt. Bestuur en toezichthouders staan in de schijnwerpers als het gaat om diversiteit. Ondernemingsraden halen niet zo zeer het nieuws, maar hun representativiteit vraagt zeker aandacht. De governance driehoek is door zijn aard divers, maar bereiken we ook inclusiviteit in de driehoek? Verstaan we elkaar? Delen we elkaars waarden? Spreken we één taal? Hoe bereiken we verbinding? En welk voorbeeld gaat van de governance driehoek uit naar de organisatie?


Sprekers
Vooraanstaande sprekers waaronder Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER en Naomi Ellemers, Sociaal psycholoog en Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht belichten verschillende gezichtspunten en geven aan wat diversiteit en inclusiviteit zo ingewikkeld maakt en wat de rol van bestuur, toezicht en ondernemingsraad zou kunnen zijn of zou moeten zijn.


Workshops
Workshops bieden de mogelijkheid om ideeën en reacties te delen, de gedachten te scherpen en de stap van abstractie en theorie naar de eigen organisatie en praktijk te maken.


Driehoek 3D Trofee
Zoals ieder jaar maakt de jury van de Driehoek 3D Trofee tijdens het congres de winnaar bekend van prijs voor de organisatie met het meest robuust en inhoudelijk overleg tussen (Centrale) Ondernemingsraad, Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht en Directie/Raad van Bestuur. Specifiek zal daarbij ingezoomd worden op hun bijdrage aan diversiteit en inclusie.


Kennismaking nieuwe voorzitter AMG
Trude Maas draagt met het congres na 5 jaar het voorzitterschap van de AMG over aan de nieuwe voorzitter. De bekendmaking van de nieuwe voorzitter volgt binnenkort.


Save the date!
Een belangrijk thema en een vol programma voor bestuurders, leden van raden van toezicht en commissarissen en leden van (centrale) ondernemingsraden. Noteer alvast in uw agenda 11 december 12.30 tot 17.30 uur, SER gebouw, Den Haag.

Voor meer info kijk hier.