home Nieuws In 5 stappen naar scholingsplan voor de Mz

In 5 stappen naar scholingsplan voor de Mz

Volgens de WOR hebben OR-leden recht op 5 scholingsdagen per jaar en, als ze ook in een commissie zitten, zelfs op 8 dagen per jaar. Het is echter niet altijd even gemakkelijk om ook optimaal gebruik te maken van deze mogelijkheden die de wet biedt.

Uit eerder onderzoek door de SER is gebleken dat van alle OR-en ongeveer een kwart hun scholingsrechten volledig benut. Dat is niet alleen omdat veel OR-leden (te) veel werkdruk ervaren vanuit hun reguliere functie om naast de tijd die nodig is voor het medezeggenschapswerk zelf, ook nog tijd vrij te maken voor scholing. Dat komt ook doordat het soms lastig is te inventariseren wat de trainingsbehoefte nu precies is. Met een gewijzigde samenstelling van de OR kan de behoefte per zittingsperiode variëren van op kennis vergaren, naar vaardigheden trainen of meer ervaring opdoen.

Om OR-en daarbij te helpen heeft de SER een stappenplan ontwikkelt. Daarmee kun je eenvoudig de behoefte aan scholing van je OR in kaart brengen en op zoek gaan naar een bureau dat daarbij kan ondersteunen. Een handig hulpmiddel dus om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet je biedt en het OR-werk te verlichten en optimaliseren.