home Nieuws Het aantal fusies en overnames neemt toe, dus ook de taak van de or!

Het aantal fusies en overnames neemt toe, dus ook de taak van de or!

De SER meldde recent het hoogste aantal fusiemeldingen in 11 jaar voor 2018 met 655. Een stijging t.o.v. 2017 van 11%. Fusies en overnames, zeker vijandige overnames, waarbij het doel is de concurrentie te absorberen of zelfs te elimineren, hebben een grote impact op de onderneming en de daarbij werkzame personen. Dit geeft veel werk voor de or en is het verstandig om goed beslagen ten ijs te komen. Het is in het belang van alle belanghebbenden een in de tijd ordentelijk proces te doorlopen. Het idee om extra bedenktijd creëren zoals verwoord in het reageerakkoord, steunt het MNO daarom. Extra bedenktijd realiseert de mogelijkheid tot een zorgvuldig overleg binnen de driehoek ondernemingsbestuur, raad van commissarissen en ondernemingsraad om als ondernemingsraad tot een afgewogen standpunt te komen.

Er zijn verschillende soorten van overnames en fusies. De vorm is van invloed is op de aard van de personele gevolgen (wel of niet een nieuwe werkgever) en voor de wijze waarop de besluitvorming plaatsvindt. (Lees daarvoor 'Vormen van fusies en overnames').

De or heeft adviesrecht in het geval van overnames en fusies WOR art. 25. De bestuurder laat zich vaak in dergelijke trajecten door deskundigen zoals een financieel expert of een jurist adviseren. Als or is het ook goed om van het recht in de WOR art.16 om zich door een deskundige te laten bijstaan gebruik te maken. Voor de or is het belangrijk zoveel mogelijk informatie te vergaren over wat de bedoelingen zijn van en wie de beoogde koper of partner is. Ook dat het recht op informatie is in de WOR verankert.

De ondernemingsraad zal met name geïnteresseerd zijn in de personele gevolgen van de fusie of overname. Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden, wat gebeurt er met de werkgelegenheid, komt er een sociaal plan? Dit is een goed moment om met de vakbonden in overleg te treden. Zij zijn al geïnformeerd in overeenstemming met de eerder genoemde fusiegedragsregels over het voornemen en kunnen hun ideeën daarover met de or delen. De or kan die op zijn beurt in zijn advisering gebruiken.

Het blijft echter een ingewikkeld, ingrijpend en intensief proces. Het MNO wil daarom in zijn kwartaalvergadering van maart bij TataSteel (recent gefuseerd met Thyssen Krupp) hieraan aandacht besteden. Niet alleen zullen verschillende MNO deelnemers (waaronder de cor van TataSteel) vertellen over hoe zij zich hebben voorbereid, hoe het overleg met het bestuur, RvC, de aandeelhouders en vakbonden was en welke ondersteuning zij hebben gezocht, maar ook zullen een aantal vooraanstaande experts toelichten wat de medezeggenschap technische aspecten op juridisch en financieel gebied zijn om als or rekening mee te houden.

Dit is de agenda.