home Nieuws AWVN wil het lidmaatschap vakbonden stimuleren

AWVN wil het lidmaatschap vakbonden stimuleren

Opmerkelijk nieuws de werkgeversvereniging AWVN wil de leegloop van vakbonden stoppen en zich verzekeren van een ‘tegenkracht'. Met een kritische gesprekspartner wil men het draagvlak voor cao afspraken verstevigen. Het plan is onder deel van ‘Tien ideeën voor de wereld van werk’ dat de AWVN recent publiceerde.

In het plan staat het idee geformuleerd als: ‘Directere betrokkenheid van werknemers bij de cao, door voorverkiezingen te organiseren of door een proeflidmaatschap voor de vakbond aan te bieden’. Trouw en het FD berichtten hier over.

De vakbonden hebben de afgelopen jaren te kampen met een stevige teruggang in ledenaantal, zeker onder de jongeren. (Zie CBS ‘Wie is er nog lid van een vakbond’). Ze zijn daarom positief over het idee, maar een FNV bestuurder merkt in het FD wel op dat de OR niet de vakbonden mag vervangen, als de werkgevers er in cao onderhandelingen met de bonden niet uitkomen.

Het initiatief van de AWVN lijkt vreemd, maar de AWVN is altijd een voorstander geweest van medewerkersparticipatie. Over medezeggenschap schrijft de AWVN op hun website dat de waarde daarvan onomstreden is. Voor werkgevers is het overleg met de ondernemingsraad (OR) een middel om het personeel te betrekken bij het ondernemingsbeleid, draagvlak voor beslissingen te vergroten en het vertrouwen tussen de medewerkers en het management te versterken. Voor medewerkers is de OR een middel om actief betrokken te zijn bij de onderneming en invloed op het beleid uit te oefenen.

Het pleidooi van de AWVN lijkt een oproep terug te keren naar het Poldermodel.