home Nieuws Als medezeggenschap aan de slag met maatschappelijk verantwoord ondernemen!

Als medezeggenschap aan de slag met maatschappelijk verantwoord ondernemen!

Op 20 november 2019 organiseert het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen (NCP) een gratis MVO trainingsdag voor ondernemingsraden. Dit jaar staat deze dag in het teken van de Due Diligence Handreiking van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Het MNO ondersteunt (actief) het idee ondernemingsraden te trainen hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan duurzaam ondernemen.

Due diligence is een doorlopend proces dat bedrijven helpt risico’s op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en milieu in kaart te brengen en vervolgens te stoppen, te voorkomen of te beperken. Due diligence is daarmee een essentieel onderdeel van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om ondernemingen, maar ook ondernemingsraden daarbij te helpen is de Due Diligence Handreiking opgesteld als tool. Wat de or daarmee kan, wordt in de training toegelicht.

Er wacht de or-leden een interessant programma met een praktische insteek, waarbij de rol en de toegevoegde waarde van de ondernemingsraden bij de toepassing van de Due Diligence-Handreiking centraal staat. Het programma is interactief. (Fictieve) praktijkvoorbeelden, in de vorm van adviesaanvragen, worden door de deelnemers in (werk)groepen behandeld en aan het eind van de dag met een ervaren bestuurder besproken.

Je kunt je aanmelden voor deze gratis trainingsdag (max 3 deelnemers per or) bij Ton Tang: tontang1401@gmail.com .

De locatie voor deze dag is: Sociaal Economische Raad (SER), Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag.

Dit is de zevende trainingsdag die het NCP organiseert voor onderneminsgraden. Vorig jaar stond het vergroten van de betrokkenheid van de Nederlandse ondernemingsraden bij IMVO centraal. Klik hier om daarover meer te lezen. De andere bijeenkomsten kun je hier bekijken.