maart 2013 ‘Verbinden van belangen in onzekerheid is een strategische keuze’

Op woensdag 27 maart 2013 organiseert het MNO zijn 7e congres 'Verbinden van belangen in onzekerheid is een strategische keuze'.

Met zijn kennis van de werkprocessen, de producten en de medewerkers kan de medezeggenschap niet alleen bijdragen aan het formuleren van een uitdagende en duurzame bedrijfsstrategie, maar ook de kloof verkleinen tussen strategische bedrijfsambitie en omzetting daarvan naar de praktijk en de werkvloer.

Het MNO heeft deze zienswijze in 2012 op het congres met als titel 'De OR als strategisch partner voor duurzame waardegroei' al prominent naar voren gebracht. Als de dialoog met de gekozen vertegenwoordiging van de werknemers op een goede manier gebeurt, ontstaan er positieve resultaten die in het belang zijn van de medewerkers én het bedrijf. Kortom een georganiseerde overleg met de medezeggenschap voegt waarde toe aan het succes van de onderneming. In een tijd waar betaalde arbeid minder vanzelfsprekend is, arbeidsverhoudingen schuiven en de arbeidsmarkt en concurrentie internationaler worden, wordt een dergelijk overleg er niet gemakkelijker op, maar misschien wel noodzakelijker.

Wat is de invloed van de crisis en de toenemende onzekerheid op het overleg met de ondernemingsraden? Heeft de medezeggenschap voldoende aandacht voor de strategische keuzes van het bedrijf? Of worden ze gedreven door de crisisrealiteit en de waan van de dag en is hun basisactiviteit alleen gericht op het uitbrengen van adviezen over reorganisaties met kostenverlaging als doel? Is in deze periode het overleg geïntensiveerd met de bestuurders, de werknemers, maar ook de toezichthouders?

In het congres willen we aangeven hoe de actuele situatie is bij de bij het MNO aangesloten bedrijven. Daarvoor verrichten we onderzoek bij onze deelnemers en zullen we de conclusies op het congres delen. Ook aan de orde willen we laten komen: hoe wordt je als Nederlandse medezeggenschap serieus genomen in een internationaal bestuurd bedrijf? Wat is daarop de visie van de recent in het leven geroepen SER Commissie Bevordering Medezeggenschap die de overheid moet adviseren?

Deze onderwerpen worden geplaatst in de context van de economische positie van Nederland, het poldermodel en de verschuivende arbeidsverhoudingen. Hoe kijken bestuurders, toezichthouders en medezeggenschap hier tegen aan?

Sprekers zullen zijn:

Steven ten Have hoogleraar Strategie en Verandering VUl id Raad van Commissarissen ABN AMRO en partner TEN HAVE Change management over 'Hoe wordt je als NL medezeggenschap serieus genomen en verkrijg je invloed op de strategie van een internationaal bestuurd bedrijf'?

Hans de Jong, CEO Philips Electronics Benelux en Hans de Ruijter Human Resources Directeur Heineken Nederland in een geInterviewd door moderator van de dag Jolande Sap over de concurrentiekracht van de BV Nederland in relatie tot het poldermodel en de Nederlandse arbeidsverhoudingen.

Ferdinand Grapperhaus, hoogleraar Europees arbeidsrecht Universiteit Maastricht, Kroonlid SER en voorzitter SER Commissie Bevordering Medezeggenschap over 'Rol en visie van de SER-commissie bij het vitaliseren van de Nederlandse medezeggenschap'.

De Congreslocatie is het Evoluon in Eindhoven beschikbaar gesteld door Philips.

Klik hier voor de congres notitie.

Home Congressen maart 2013 "Verbinden van belangen in onzekerheid is een strategische keuze"