JANUARI 2012 "OR ALS STRATEGISCHE PARTNER VOOR DUURZAME WAARDEGROEI"

Op woensdagmiddag 25 januari 2012 werd het 6e MNO bij gastheer TATA STEEL gehouden. Basis van het congres was een onderzoek bij de MNO deelnemende Ondernemingsraden naar hun rol bij de invulling van een strategisch partnerschap. Een structurele inbreng op basis van een heldere toekomstvisie is een uitdaging voor ondernemingsraden. Dit blijkt ook uit het door het MNO uitgevoerde onderzoek "OR als strategisch partner voor duurzame waardegroei". Een eigen positie dwingt echter niet alleen veel respect en vertrouwen af bij de gesprekspartners in het management en de eigen ‘achterban’. Het geeft ook richting aan het OR- werk en biedt houvast in roerige tijden. De medezeggenschap kan bij uitstek de vertaalslag maken tussen de medewerker, de klant, de directe leefomgeving en daarmee het belang van de onderneming op de lange termijn.

De inhoud van de nota fungeerde als een belangrijke leidraad bij de verschillende inleidingen en discussies op het congres. Ook twee thema’s die nauw verband houden met strategie en invloed daarop uit oefenen kwamen daarbij aan de orde: ‘outsourcing en offshoring’ en ‘kwaliteit van de toezichthouder RvC’.

MNO voorzitter Mathi Bouts maakte gebruik van de aanwezigheid van Roel Nieuwenkamp directeur Handelspolitiek & Globalisering op het ministerie van EL&I om de notitie ‘Eerste resultaten onderzoek naar implementatie Medezeggenschap MVO modelcode bij de MNO leden’ aan te bieden.

Sprekers op het congres waren:
Roel Nieuwenkamp, Directeur Handelspolitiek & Globalisering op het ministerie van EL&I, die staatssecretaris Henk Bleeker bij afwezigheid verving.
Tanja van den Heuvel, voorzitter van de COR van Rabobank illustreerde vanuit haar eigen praktijk een aantal van de MNO onderzoeksresultaten Presentatie.
Professor Barbara Baarsma , Algemeen Directeur SEO-Economisch Onderzoek en tevens lid van meerdere raden van commissarissen ging verder in op de kwaliteit van toezicht en de relatie tussen de raad van commissarissen en de medezeggenschap Presentatie.
Peter Hartman, president-directeur KLM beschreef vanuit de KLM praktijk de door hem ervaren toegevoegde waarde van de medezeggenschap bij strategische onderwerpen in het bijzonder in turbulente tijden Presentatie.
Eric Wesselman, voorzitter van het Platform Outsourcing Nederland sprak over de wijze waarop de medezeggenschap haar strategische rol bij outsourcing kan vervullen Presentatie.
Marnix Holtzer, hoofd van de praktijkgroep Arbeidsrecht, Pensioenen en Benefits van DLA Piper Nederland hield zijn gehoor voor dat elke stap in het medezeggenschapsproces juridisch is en niet slechts een sluitstuk Presentatie.

Home Congressen januari 2012 "OR als strategische partner voor Duurzame waardegroei"