januari 2011"Controle is goed, vertrouwen is beter"

Op 26 januari 2010 vond het 5e, lustrum, congres van het MNO plaats. Thema was het Nieuwe Werken. Een uiterst actueel, maar ook een uitdagend thema. Wat is het belangrijkste verschil tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ werken? Het blijft werken, maar werknemers krijgen meer ruimte om zichzelf te ontwikkelen, meer ruimte voor zelfsturing en eigen initiatief. Werknemers krijgen de mogelijkheid om werk en privé anders te combineren en meer zeggenschap over tijd en plaats van hun werkzaamheden. De werkplek waarbij het werk geconcentreerd werd rond op één centrale plaats, waar een baas controle en toezicht hield, lijkt voorbij.

Niet voor alle beroepen en branches is Het Nieuwe Werken een optie. Ook is het per individu afhankelijk of hij/zij qua capaciteiten, aanleg en behoefte bij het Nieuwe Werken past. Voor veel organisaties is het een ingrijpend veranderingsproces. Om binnen bedrijven het Nieuwe Werken te introduceren is het vinden van een nieuwe balans nodig. Voor leidinggevenden is dat een balans tussen controle en vertrouwen, voor werknemers tussen werk- en privéleven. Voor de zeggenschap zowel als medezeggenschap is dit een uitdaging.

Sprekers op het congres waren:
René Paas, voorzitter van Divosa, sprak over vergrijzing onder de titel: “Hoera voor de vergrijzing”.
Ton de Korte, directeur Nederlands Centrum voor Innovatie, sprak over sociale innovatie en stelde dat sociale innovatie leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie door ontplooiing van talent en meer plezier in het werk.
Trude Maas-de Brouwer, voorzitter van de Raad van Commissarissen Philips Electronics Nederland gaf aan dat Flexibiliteit steeds belangrijker wordt. Arbeidsverhoudingen veranderen en de leiderschapstijl zal mee moeten veranderen “van richting geven, naar ruimte bieden”.
Piet van Schijndel, lid raad van bestuur Rabobank Nederland, pleitte voor meer openheid en minder regels.
Pauline van der Meer Mohr, voorzitter college van bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam en lid Raad van Commissarissen ASML, gaf aan dat in het governancelandschap de trend juist is naar meer controle.

Klik hier voor de congres notitie.

Home Congressen januari 2011 "Controle is goed, vertrouwen is beter"