januari 2010 "MVO, niet alleen een verantwoordelijkheid van de ondernemer"

Op 27 januari 2010 vond congres van het MNO plaats onder de titel: ‘MVO niet alleen een verantwoordelijkheid van de ondernemer’. De visie dat MVO van strategisch belang is voor bedrijven wordt inmiddels breed gedragen en MVO wordt gerekend tot een van de kernactiviteiten van een onderneming. Daarbij spelen niet alleen wet en regelgeving een belangrijke rol, maar ook de klantkeuze. MVO is daarmee een bestaansrecht geworden en van belang voor de onderneming.

In het congres ging het vooral over de rol van de medezeggenschap bij MVO. Basis daarvoor was de door het MNO opgestelde discussienota. Conclusie was dat de Ondernemingsraad een belangrijke rol kan spelen bij het stimuleren van duurzaam ondernemen binnen een onderneming. Er bleek ook veel interesse te bestaan bij de bij het MNO aangesloten ondernemingsraden om die rol breder op te pakken. Om de concrete mogelijkheden verder te exploreren is er besloten een onderzoek te starten naar dit thema. De resultaten van het betreffende onderzoek vindt u in het eindrapport ‘De rol van medezeggenschap bij maatschappelijk verantwoord ondernemen’.

Sprekers op het congres waren:
Peter Bakker, CEO TNT over zijn verantwoordelijkheid als bestuurder over voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
Guido Landheer, directeur Ondernemen Ministerie van Economische Zaken sprak over de relevante wetgeving en de rol van de overheid.
Peter Wakkie, Lid Raad van Commissarissen van Wolters Kluwer over de rol van de commissaris bij het beoordelen van het maatschappelijk verantwoord gedrag van het bestuur van de onderneming.
Mathi Bouts, voorzitter Ondernemingsraad KLM, over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de medezeggenschap bij duurzaamheidvraagstukken.
Paul Frentrop, hoofd corporate governance van APG, over de verhouding tussen vermogensbeheer en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Tineke Lambooy, juriste en universitair docent aan de rechtsfaculteit van de Universiteit van Utrecht als en verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit. Zij gaf haar visie op de rol van de medezeggenschap bij MVO-vraagstukken.

Home Congressen januari 2010 "MVO, niet alleen een verantwoordelijkheid van de ondernemer"