januari 2008 "Wie is er nu eigenlijk de baas in onderneming"

Wie is er nu eigenlijk de baas in de onderneming?

Dat was de titel van het 2e congres van de stichting MNO op woensdag 30 januari 2008 in het Auditorium van het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht.

De inleiders wonden er geen doekjes om en belichten vanuit hun eigen ervaring en expertise de geschetste problematiek.

Zo gaf J. Plat, voorzitter Centrale Ondernemingsraad Stork, een duidelijk signaal af: ' Beursgenoteerde bedrijven zijn momenteel kwetsbaar. En dat geldt ook voor bedrijven die bijzonder succesvol zijn'.

Aad Veenman, Voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Spoorwegen, toonde met behulp van de metafoor scheepvaart het belang aan de onderneming op koers te houden en die klus te klaren samen met veel stakeholders. Paul Frentrop, hoofd Corporate Governance bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, liet weten dat de macht van de aandeelhouders eigenlijk beperkt is. Ze hebben weinig inspraak, maar dragen wel de risico's. Hij noemde de gebeurtenissen bij ABN-AMRO en Stork incidenten.

Trude Maas-de Brouwer, lid Raad van Commissarissen Philps Nederland en ABN-AMRO, waarschuwde er voor dat toezicht geen toekijken mag worden. Om dit te voorkomen had zij als suggesties: maak de RvC niet te klein en breng meer differentiatie aan in de samenstelling.

Door de voorzitter van de Sociaal Economische Raad, Alexander Rinnooy Kan, werd ingegaan op het ontwerpadvies van de SER over de vraag of de positie van de werknemers niet moet worden verbeterd. Een positief punt is dat het stakeholdersmodel centraal zal staan in dat advies. Toch is het geen unaniem advies. Net als in het verleden zijn de meningen binnen de SER verdeeld over dit onderwerp.

Tot slot ging Arjen van Witteloostuijn, hoogleraar economie aan de Universiteit van Antwerpen, nader in op de vraag of de medezeggenschap de aansluiting gaat verliezen. Alles rond de medezeggenschap is geïnternationaliseerd behalve de medezeggenschap zelf. Het is tijd voor de principiële vraag, namelijk waar willen we met de medezeggenschap in internationale context naar toe.

De discussies met de zaal na elke inleiding en de paneldiscussie als sluitstuk van het congres stonden onder leiding van de dagvoorzitter, Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden.

Klik hier voor de nota.

Home Congressen januari 2008 "Wie is er nu eingelijk de baas in onderneming"