Wetsvoorstel bevoegdheden or bij beloning van topbestuurders naar Tweede Kamer

De Raad van State heeft advies uit uitgebracht aan minister Asscher m.b.t. wijziging van de WOR in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloning van topbestuurders. Hoewel de Raad van State niet overtuigd is van de toegevoegde waarde van het wetsvoorstel legt de minister zijn voorstel waarin hij verplicht dat tenminste een keer per jaar over de beloningsverhoudingen met de or gesproken dient te worden, ongewijzigd aan de Tweede Kamer voor. 

Het MNO had op het voorstel van de minister via een

internet consulatie gereageerd. In de toelichting van de minister op het wetvoorstel is ook te lezen dat deze kennis genomen heeft van de reactie van het MNO. Het MNO bepleitte in zijn reactie met name een overleg tussen or en de raad van commissarissen en een opname van dit overleg als best practice in de corperate governance code.

Onze deelnemers en gesprekpartners

 
 
Home About Wetsvoorstel bevoegdheden or bij beloning van topbestuurders naar Tweede Kamer